• Conexión de equipo de red (switch o router)
  • Creación de hasta 2 redes inalambricas
  • Configuración de parametros de red
  • Pruebas de conexión
Share This